hubungi kami:-

_____________________

RABAH ILHAM ENTERPRISE (001393346-D)

Alamat: KM 7, JALAN HASHIM, KAMPUNG PERMATANG PASIR,

75460, ALAI, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH

Contact Person: EN. AZMAN BIN MAT SAH

Tel. Pejabat: 06 - 268 2938; Tel. Bimbit: 019 - 6099 166

Email: rabah_ilham@yahoo.com ; facebook.com/rabah.ilham

_____________________


next info

*****************************************************************************************************************

PAKEJ PENAWARAN

MODUL / PROGRAM ANJURAN RABAH ILHAM

MODUL/PROGRAM MOTIVASI ORGANISASI

Program Motivasi EXTREME EXCELLENCE

Rahsia memotivasikan diri khususnya para pekerja dengan elemen-elemen wajib cemerlang berteraskan konsep EXTREME EXCELLENT di tempat kerja dan dorongan asas pembangunan asset sumber manusia organisasi.

Program Motivasi HANIM 5 FINGERS + 2

Rahsia memotivasikan potensi diri pekerja secara individu dengan konsep motivasi yang sedia ada dalam diri sebagai penggerak semulajadi untuk membangunkan dan meningkatkan cemerlang bakat dan kelunikan diri di tempat kerjaperubahan bermula dari diri para pekerja untuk memastikan organisasi/majikan dapat menghasilkan pekerja yang berkemahiran tinggi dan bersemangat tinggi.

Program Motivasi PENGURUSAN STRESS SEIMBANG

Stress dan persekitaran di tempat kerja merupakan sesuatu yang mungkin dianggap lumrah dan kebiasaan. Bagi menukar dan mengubah corak persepsi tersebut, kursus yang ditawarkan ini dapat membantu para pekerja melihat stress merupakan di antara peluang untuk membangunkan diri dan menyeimbangkan kehendak peribadi dan kehendak organisasi. Konflik yang sering berlaku meliputi 2 keadaan iaitu konflik membina (positif) dan konflik menghindar (negatif). Pengurusan stress yang seimbang menjamin pembangunan kerjaya dan organisasi dengan berkesan.


**Program dijalankan selepas perbincangan untuk kesesuaian kehendak pelanggan.


Kos setiap pakej modul / program yang ditawarkan di peringkat organisasi adalah di antara RM2000-RM5000 (bergantung kepada jumlah jam / hari modul / program). Segala keperluan asas program disediakan oleh pihak kami (alat tulis, nota dan bahan kursus, bayaran penceramah, bayaran urusetia/fasilitator, sijil penyertaan, pemilaian kendiri dan penilaian kursus dan lain-lain keperluan berkaitan). Lain-lain kos seperti makan minum, pengangkutan dan tempat penginapan dan latihan adalah ditanggung oleh pihak agensi pelanggan.


MODUL/PROGRAM

MOTIVASI PELAJAR SEKOLAH

Program Motivasi INTERAKTIF PELAJAR CEMERLANG

Program fokus para pelajar tentang konsep kecemerlangan sebenar dan kepentingannya sebagai seorang pelajar. Perbincangan aspek aspek penting dan ciri-ciri utama untuk menjadi pelajar cemerlang yang berterusan. Pendekatan Interaksi Tindakan Kumpulan (ITK)digunapakai dalam mempertingkatkan jati diri dan modal insan pelajar.

Program Motivasi KREATIF BELAJAR

Program pendedahan teknik dan metod pembelajaran sukses berkesan pelajar cemerlang dan cara menjadi kreatif dalam pembelajaran yang menye-ronokkan berserta ITK.

PROGRAM KECEMERLANGAN BERTERUSAN:

11 PERKAKAS PELAJAR BIJAK BISTARI

Fokus kaedah untuk menjadi pelajar cemerlang dan terbilang dan motivasi dalaman pelajar bijak bistari harapan ibubapa dan guru-guru.

PROGRAM SEHARI MOTIVASI AL-QURAN

Pendedahan kepada individu atau kumpulan berkenaan konsep asas Al-Quran. Program ini juga akan melatih motivasi individu atau kumpulan untuk mendalami dan mengamalkan keseluruhan berkaitan Al-Quran.**Program dijalankan selepas perbincangan untuk kesesuaian kehendak pelanggan.

Kos setiap pakej modul / program yang ditawarkan di peringkat sekolah adalah bergantung kepada budget pengurusan pihak penganjur (sekolah / PIBG) (bergantung kepada jumlah jam / hari modul / program). Segala keperluan asas program disediakan oleh pihak kami (alat tulis, nota dan bahan kursus, bayaran penceramah, bayaran urusetia/fasilitator, sijil penyertaan, pemilaian kendiri dan penilaian kursus dan lain-lain keperluan berkaitan). Lain-lain kos seperti makan minum, pengangkutan dan tempat penginapan dan latihan adalah ditanggung oleh pihak agensi pelanggan.

*****************************************************************************************************************

SEMINAR PELABURAN DAN MANIPULASI STOK EMAS: RAHSIA DAN TEKNIK SEBENAR 23.4.2011


ADALAH DENGAN SEGALA HORMATNYA ANDA DIJEMPUT KE SEMINAR PELABURAN DAN MANIPULASI STOK EMAS: RAHSIA DAN TEKNIK SEBENAR PADA 23.4.2011 DI BILIK NANING 1, HOTEL SERI MALAYSIA MELAKA PADA JAM 8.00PM-12.00AM.

8.00PM - 8.30PM = PENDAFTARAN
8.30PM - 9.15PM = CERAMAH MOTIVASI DIRI DAN EMAS
9.20PM - 12.00AM = CERAMAH RAHSIA DAN TEKNIK SEBENAR PELABURAN DAN
MANIPULASI EMAS

MAKANAN DISEDIAKAN DAN TEMPAT ADALAH TERHAD.
SILA HUBUNGI EN. AZMAN BIN MAT SAH 019-6099 166 UNTUK KETERANGAN LANJUT.

*****************************************************************************************************************

SEMINAR PELABURAN DAN MANIPULASI STOK EMAS: RAHSIA DAN TEKNIK SEBENAR 14.5.2011ADALAH DENGAN SEGALA HORMATNYA ANDA DIJEMPUT KE SEMINAR PELABURAN DAN MANIPULASI STOK EMAS: RAHSIA DAN TEKNIK SEBENAR PADA 14.5.2011 DI KAWASAN BANGI;SNS TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE, 7A, JLN 7/1B, BANDAR BARU BANGI pADA JAM 8.00PM-12.00AM.

8.00PM - 8.30PM = PENDAFTARAN
8.30PM - 9.15PM = CERAMAH MOTIVASI DIRI DAN EMAS
9.20PM - 12.00AM = CERAMAH RAHSIA DAN TEKNIK SEBENAR PELABURAN DAN
MANIPULASI EMAS

MAKANAN DISEDIAKAN DAN TEMPAT ADALAH TERHAD.

SILA HUBUNGI EN. AZMAN BIN MAT SAH 019-6099 166 UNTUK KETERANGAN LANJUT.


*****************************************************************************************************************

SEMINAR PELABURAN DAN MANIPULASI STOK EMAS: RAHSIA DAN TEKNIK SEBENAR 28.5.2011


ADALAH DENGAN SEGALA HORMATNYA ANDA DIJEMPUT KE SEMINAR PELABURAN DAN MANIPULASI STOK EMAS: RAHSIA DAN TEKNIK SEBENAR PADA 28.5.2011 DI KAWASAN MELAKA (TEMPAT AKAN DIMAKLUMKAN KEMUDIAN) PADA JAM 2.00PM-6.00AM.

2.00PM - 2.30PM = PENDAFTARAN
2.30PM - 3.15PM = CERAMAH MOTIVASI DIRI DAN EMAS
3.20PM - 6.00AM = CERAMAH RAHSIA DAN TEKNIK SEBENAR PELABURAN DAN
MANIPULASI EMAS

MAKANAN DISEDIAKAN DAN TEMPAT ADALAH TERHAD.
SILA HUBUNGI EN. AZMAN BIN MAT SAH 019-6099 166 UNTUK KETERANGAN LANJUT.

*****************************************************************************************************************

Thursday, 24 March 2011

Peranan Masyarakat Dan Fenomena ‘Mat Rempit’ Menurut Perspektif Islam

Ahlak mulia merupakan elemen penting seorang muslim berjiwa unggul.  Junjungan besar nabi Muhammad S.A.W diutus oleh Allah S.W.T adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia di muka bumi ini sesuai sebagai khalifah Allah S.W.T. Melalui penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahawa setiap umat Islam berkewajipan terlibat dalam memperbaiki dan mengukuhkan akhlak Islam umat nabu Muhammad S.A.W.  Oleh yang demikian, permasalahan golongan muda khususnya fenomena ‘Mat Rempit’ menjadi tanggungjawab umat Islam di Malaysia dalam membantu golongan ini menghayati konsep akhlak seorang muslim yang sejati dalam membendung permasalahan ini.Menurut Imam Al Ghazzali menyatakan bahawa keterjaminan masa depan sesebuah masyarakat boleh dinilai melalui kualiti golongan muda yang menjadi sebahagian daripada kelompok dalam masyarakat.  Masyarakat Islam perlu menjalankan tanggungjawab dengan mengambil pendekatan secara berkesan tanpa mengharapkan tugas-tugas mendidik golongan muda khususnya muda-mudi Islam dibebankan kepada pihak berkuasa atau pemerintah. Islam telah mencadangkan pelbagai pendekatan dalam mendidik dan membangunkan modal insan khususnya umat Islam seperti konsep memberi nasihat secara berhikmah.  Golongan individu masyarakat perlu mendekati golongan ‘Mat Rempit’ dengan corak penasihatan yang boleh diterima oleh mereka daripada memarahi dan meminggirkan golongan ini.  Ini bertepatan dengan konsep ‘agama adalah suatu nasihat’ di mana Islam menggalakkan pendekaan ingat-mengingati sesama muslim.

Mengapa golongan muda ini penting untuk diberikan penekanan dan fokus dalam membangunkan diri mereka.  Sayyidina Umar Al Khattab suatu ketika dulu pernah bertanyakan sahabat-sahabatnya apakah perkara yang diidamkan mereka dan rata-ratanya menginginkan harta-benda yang banyak kerana ingin melalukan amal jariah dengan bersedekah.  Namun dijawab oleh Umar bahawa beliau menginginkan sejumlah manusia seperti Abu Ubaydah Al Jarrah, Muaz Ibn. Jabal dan Salim Maula Abi Hudhaifah untuk mendaulatkan agama Allah S.W.T.. Oleh yang demikian, golongan muda dari perspektif Islam merupakan aset yang paling berharga untuk dipelihara kualiti dan modal insannya agar dapat membantu golongan masyarakat Islam mengukuhkan lagi imej Islam yang kini agak dipandang sepi oleh golongan bukan Islam di dunia.  Masyarakat Islam mampu menjadikan golongan muda ‘Mat Rempit’ sebagai generasi muda Al-Quran jika pelbagai langkah serius dan berterusan dapat diambil dan bukan sekadar mengikut musim dalam membangunkan mereka. Kita tidak boleh hanya mengharapkan institusi agama Islam di Malaysia seperti JAKIM dan jabatan agama Islam setiap negeri sebagai contoh untuk memikul tanggungjawab membentuk generasi muda tetapi perlu bermula dari diri kita sendiri dengan mendidik dan membimbing anak-anak, adik-beradik dan kawan-kawan kita sendiri untuk berminat menghayati nilai-nilai dan konsep-konsep akhlak mulia Islam.

Penjelasan ini turut ditekankan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia kelima, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi menerusi konsep Islam Hadhari dalam membentuk modal insan berkualiti.  Melalui gagasan ini, modal insan setiap warga Malaysia termasuk golongan muda perlu diberikan peluang dan ruang untuk dibangunkan dalam membentuk suatu masyarakat Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang serta masyarakat Islam yang berkualiti. 

Sekiranya diteliti, Islam lebih menjurus kepada mendidik daripada menghukum dalam konsep sebuah masyarakat. Kita sebagai masyarakat Islam tidak seharusnya mempersalahkan golongan muda yang terlibat dalam fenomena ‘Mat Rempit’ tanpa mengambil peluang untuk mendekati dan membantu mereka untuk berubah dengan cara yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri.  Sebagai contoh dalam mendidik anak-anak untuk mengerjakan solat, kita dianjurkan oleh Islam untuk memberi peluang kepada anak-anak memahami konsep solat dan kepentingannya sebagai seorang Islam pada usia tujuh hingga sepuluh tahun dengan pendekatan hikmah dan selepas berumur sepuluh tahun barulah agenda merotan anak-anak dipraktikkan.  Maka jelaslah di sini Islam bukan sebuah agama yang menghukum setiap penganutnya yang bersalah dan melakukan sesuatu yang salah tetapi lebih kepada ‘kelembutan selesa’ dalam mendidik ke arah kebaikan.  Pendekatan ini perlu dihayati masyarakat Islam dalam menangani isu ‘Mat Rempit’ agar golongan yang terlibat ini tidak memandang negatif kemampuan dan fungsi masyarakat yang rata-ratanya di Malaysia beragama Islam.

No comments:

Post a Comment